Zorgprogramma

De Stam richt zich op langdurig verslaafden aan drugs of alcohol die besloten hebben met het gebruik te stoppen. Bij de opname gebruiken ze geen verslavende middelen meer, maar zijn niet in staat abstinent te blijven zonder verblijf in een drugsvrije woonomgeving met intensieve begeleiding.Doelstelling van De Stam is cliënten intensief te begeleiden en te ondersteunen op de hieronder genoemde gebieden om hen zo goed als mogelijk in staat te stellen om zonder problemen op deze gebieden te functioneren en hierdoor weer op een positieve manier te kunnen re-integreren in de maatschappij zonder afhankelijkheid van middelengebruik.

Het programma van De Stam gebaseerd op de filosofie van de drugsvrije therapeutische gemeenschap, waarbij de deelnemer zichzelf leert te helpen met de hulp van anderen. In de loop van de tijd in het programma krijgt de deelnemer toenemende de verantwoordelijkheid voort de uitvoering van de activiteiten. Deze aanpak is door onderzoek bewezen effectief en wordt wereldwijd toegepast. 

In het programma wordt aandacht besteed aan alle leefgebieden, zoals financiën, wonen, persoonlijk functioneren, hygiene, etc.

Lees het meer over het Zorgprogramma.