Welkom bij Stichting De Stam

Stichting De Stam richt zich op langdurig verslaafden aan drugs en/of alcohol die besloten hebben met het gebruik te stoppen. De intensieve begeleiding in de woongemeenschap en ondersteuning bij reintegratie zorgt ervoor dat men, na een periode van minimaal één jaar zonder afhankelijk te zijn van verslavende middelen, positief kan deelnemen aan de maatschappij. Wil jij je aanmelden


Geen wacht(tijden)lijst • Veilige abstinente omgeving • Groepscohesie Thuisgevoel • Gestructureerd & gevarieerd programma • Betrokkenheid van familie/naasten • Aandacht voor ieder individu  Groot slagingspercentage