Welkom bij De Stam

Stichting De Stam biedt intensieve verslavingszorg en begeleid wonen in de vorm van een uniek totaalprogramma. Het gaat om cliënten die willen stoppen met het gebruik van verslavende middelen en hun leven weer opnieuw invulling willen geven. Hier leven de cliënten samen in een veilige drugvrije omgeving waar de verantwoordelijkheid van de cliënt centraal staat. De cliënten krijgen sturing vanuit verschillende disciplines. Bij De Stam wordt niet alleen aandacht besteed aan de verslaving en de achterliggende problematiek, maar er wordt ook ingezet op je persoonlijke ontwikkeling, zoals leren omgaan met tegenslag, groepsdruk, communiceren, opleiding en werk voor een stevige terugkeer in de samenleving.

Aanmelden

Veilige drugsvrije omgeving • Hechte woongemeenschap  Thuisgevoel • Gestructureerd & gevarieerd programma • Betrokkenheid van familie/naasten • Aandacht voor ieder individu Korte wachtlijst