Vacature Hulpverlener

Welkom bij De Stam

Stichting De Stam richt zich op langdurig verslaafden die besloten hebben met het gebruik te stoppen. Stichting de Stam biedt intensieve zorg en woonbegeleiding in de vorm van een uniek totaal programma. Onze organisatie bestaat uit twee afdelingen: De Stam Verslavingszorg, een nieuwe zorgaanbieder die een behandelaanbod binnen de Zorgverzekeringswet zal aanbieden (ZVW); en De Stam Woonbegeleiding, een al sinds 2014 bestaande drugsvrije woongemeenschap met intensieve begeleiding (WMO). De intensieve behandeling en de begeleiding in de woongemeenschap en de ondersteuning bij terugkeer in de samenleving zorgt ervoor dat de deelnemers aan het programma, na een periode van ongeveer twee jaar zonder afhankelijk te zijn van verslavende middelen, positief kunnen participeren in de maatschappij.

Aanmeldformulier

Geen wachtlijst • Veilige abstinente omgeving • Groepscohesie Thuisgevoel • Gestructureerd & gevarieerd programma • Betrokkenheid van familie/naasten • Aandacht voor ieder individu  Groot slagingspercentage