Contra indicaties

Stichting De Stam richt zich op de doelgroep van langdurig verslaafden, die met kort klinische opnamen en ambulante nazorg niet of onvoldoende abstinent kunnen blijven. Bij deze doelgroep is er sprake van een voorgeschiedenis van herhaaldelijke terugval in verslavingsgedrag en afhankelijkheid van middelengebruik.

Als er sprake is van de volgende psychische of lichamelijke beperkingen, kan De Stam je niet in behandeling nemen:

  • Ernstige psychische aandoening zoals een chronische psychotische stoornis, tenzij de psychoses direct een gevolg zijn van het druggebruik;
  • Verstandelijke beperking (IQ lager dan 80);
  • Ernstige lichamelijke aandoening, zoals fysieke beperkingen waardoor zelfstandige persoonlijke verzorging (ADL) niet mogelijk is en/of rolstoelgebruik.