Resultaten

Wetenschappelijke Onderbouwing

De structuur van de drugvrije woongemeenschap van De Stam is gebaseerd op het model van de drugvrije therapeutische gemeenschap. Dit model is in de Verenigde Staten en Engeland ontstaan vanuit de zelfhulp filosofie. Onder professionele leiding en steun van ervaringsdeskundigen werd een programma ontwikkeld waarvan het succes door wetenschappelijk onderzoek is bewezen. Behandeling in een therapeutische gemeenschap voor verslaafden is op dit moment een wereldwijd toegepaste methode. In Europa zijn er therapeutische gemeenschappen voor de behandeling van verslaafden in elk land. De behandeling is evidence-based en kosteneffectief. Onderzoek toont aan dat de duur van de opname bepalend is voor het succes. De wetenschappelijke evidentie ondersteunt dat deze behandelmethode ook effectief is voor cliënten met ernstige verslavingsproblematiek en ernstige sociale en psychologische problematiek.

Hieronder vind je informatie over eerder onderzoek bij therapeutische gemeenschappen in Den Haag. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft deze resultaten bevestigd.

Onderzoek bewijst succes van therapeutische gemeenschappen

Eerder follow-up onderzoek bij afdelingen die in Den Haag de methodiek van de Therapeutische Gemeenschap hanteerden, de Emiliehoeve en Triple-Ex, toonde aan dat de behandeling op lange termijn succesvolle resultaten geeft. Een follow-up onderzoek van de Erasmus Universiteit naar het succes (geen gebruik van drugs, geen alcohol problemen, geen criminaliteit) van de Emiliehoeve toonde het volgende aan:

Van alle opgenomen drug verslaafden twee jaar na het verlaten van het programma was het succes: bij verblijfsduur tot 1 maand: 0%, 1 maand tot een half jaar: 10%, een half jaar tot een jaar 30%, langer dan een jaar 70% succes.

Werd het gehele programma inclusief het verblijf in het re-entry huis afgemaakt (wat bij een derde van de opname het geval was), dan was het succes 82% (Kooyman, 1992). Zie voor de integrale tekst van het proefschrift (PDF) op internet: The Therapeutic Community For Addicts Martien Kooyman Erasmus University. Zie in de grafiek hieronder dat langere opname meer succes gaf (verticale as geeft het slagingspercentage aan, horizontale as geeft het aantal dagen van verblijf aan). Ook werd in dit onderzoek gevonden dat de bewoners langer in het programma bleven als ouders deelnamen aan oudergroepen. Hierdoor was hun succes meer dan twee maal zo groot als het succes van bewoners waarvan de ouders niet deelnamen aan deze groepen.

In een follow-up onderzoek tien jaar later vond psychiater Chris van der Meer vrijwel dezelfde percentages bij de Emiliehoeve. In een follow-up onderzoek van ex-bewoners van de TG Triple-Ex vond Van der Meer dat twee jaar na ontslag uit behandeling er een aanzienlijk afname van het percentage delicten was vergeleken met dat van voor de opname: drugs dealen: van 92% naar 8%, diefstal en inbreken: van 55% naar 36%, geweldsmisdrijf: van 49% naar 14%. In hetzelfde onderzoek bleek, dat 41% van alle opgenomen cliënten in de twee jaar na ontslag geen drugs had gebruikt. Zie de grafiek hieronder. Bij een recent onderzoek van nu aselect opgenomen drugverslaafden was dit percentage 34%.

De baten van behandeling

De baten van behandeling zijn een veelvoud van de kosten van de behandeling. Een kosten/baten analyse gaf aan dat, zelfs bij een 30% positief resultaat (geen druggebruik, geen alcoholproblemen en geen criminaliteit), de besparingen in medische kosten (ambulante zorg, crisisopnamen, ziekenhuisopnames), sociale kosten (maatschappelijke opvang, uitkeringen) en kosten voor justitie (politie, advocatuur, detentie) een veelvoud zijn van de totale kosten van de behandeling in Triple-Ex. Dezelfde resultaten werden gevonden in onderzoek naar de kosten en baten van de behandeling in de Emiliehoeve.