Informatie verwijzers

De Stam Verslavingszorg heeft het aanbod voor cliënten binnen Stichting De Stam verder uitbreidt.

Op de Polikliniek worden cliënten begeleid in het stoppen met middelengebruik en vindt diagnostiek en behandeling van de verslavingsproblematiek en eventuele psychiatrische co-morbiditeit plaats. Tijdens behandeling op de Dagbehandel Unit worden naast aanvullende diagnostiek en (dag)behandeling, cliënten geïntroduceerd in de methodiek van drugsvrije behandeling binnen Stichting De Stam.

De woonlocatie van de Dagbehandel Unit en de afdeling De Stam Woonbegeleiding werkt met een vernieuwende formule. Ze zijn alle twee in het midden in het stadscentrum van Den Haag, dus ook met alle stadse invloeden erom heen. Voorheen waren drugsvrije behandeling op locaties buiten de maatschappelijke- en stadse invloeden. Op de woonlocatie van Stichting De Stam huren cliënten een eigen kamer. Deze vernieuwende formule maakt het mogelijk om bewoners, in de beginfase beperkt, blijvend te laten functioneren in de maatschappij met positieve ontwikkeling van het eigen vermogen.

Eerst vindt detoxificatie van middelen plaats. Bij tertiaire verwijzing vanuit een klinische afdeling van een GGZ ketenpartner) is dit over het algemeen reeds gebeurd. Zo niet, dan vindt er zo mogelijk ambulante detoxificatie bij De Stam Verslavingszorg (DSV) plaats of wordt de cliënt verwezen voor een klinische detoxificatie bij een GGZ ketenpartner. Vervolgens start de cliënt met de Dagbehandel Unit. Daarna stroomt de cliënt door naar woonbegeleiding op de afdeling De Stam Woonbegeleiding.