Informatie verwijzers

Per 15 november 2020 zal de nieuwe afdeling De Stam Verslavingszorg het aanbod voor cliënten binnen Stichting De Stam verder uitbreiden.

Op de Polikliniek worden cliënten begeleid in het stoppen met middelengebruik en vindt diagnostiek en behandeling van de verslavingsproblematiek en eventuele psychiatrische co-morbiditeit plaats. Tijdens behandeling op de Dagbehandel Unit worden naast aanvullende diagnostiek en (dag)behandeling, cliënten geïntroduceerd in de methodiek van drugsvrije behandeling binnen Stichting De Stam.

De woonlocatie van de Dagbehandel Unit en de afdeling De Stam Woonbegeleiding hanteert een vernieuwende formule, waarbij deze zich midden in het stadscentrum van Den Haag bevindt, met alle invloeden van de maatschappij erom heen. Voorheen werd drugsvrije behandeling gestart in een voorziening waarbij bewoners geheel buiten de maatschappij klinisch werden behandeld. De woonlocatie van Stichting De Stam betreft een locatie waar cliënten een eigen kamer huren. Deze vernieuwende formule maakt het mogelijk om bewoners, in de beginfase beperkt, blijvend te laten functioneren in de maatschappij met positieve ontwikkeling van het eigen vermogen.

Eerst vindt detoxificatie van middelen plaats. Bij tertiaire verwijzing vanuit een klinische afdeling van een GGZ ketenpartner) is dit over het algemeen reeds gebeurd. Zo niet, dan vindt er zo mogelijk ambulante detoxificatie bij De Stam Verslavingszorg (DSV) plaats of wordt de cliënt verwezen voor een klinische detoxificatie bij een GGZ ketenpartner. Vervolgens start de cliënt met de Dagbehandel Unit. Daarna stroomt de cliënt door naar woonbegeleiding op de afdeling De Stam Woonbegeleiding.