Missie en visie

Verslaving is een complexe aandoening waarbij problemen op verschillende leefgebieden zowel oorzaak als gevolg kunnen zijn. Mensen die kampen met een langdurige verslaving raken de regie over hun leven voor een belangrijk deel kwijt. Het terugwinnen van die regie is voor deze cliënten noodzakelijk om duurzaam af te kunnen rekenen met verslaving en de gevolgen daarvan. De Stam vraagt haar cliënten vanaf het begin de verantwoordelijkheid te nemen voor hun behandeling. De leefproblemen die verbonden zijn geraakt met de verslaving worden integraal meegenomen in de behandeling.

De Stam heeft een abstinentiegerichte benadering als uitgangspunt. De drugsvrije behandeling start als het gebruik van verslavende middelen is gestaakt en de negatieve invloeden van de directe omgeving (gezin, gebruikers) en de maatschappij zijn uitgeschakeld.

Pas na het staken van het gebruik wordt duidelijk dat er meer problemen zijn dan het gebruiken van drugs. Voorbeelden van deze problemen kunnen zijn: de angst om te falen, gebrek aan vertrouwen in zichzelf en anderen, niet goed in het onderhouden van duurzame relaties, het gebrek aan normen en waarden, het onvermogen om rechtstreeks hulp te vragen en het ontbreken van het gevoel ergens bij te horen. Vaak is er sprake van een aangeboren of door traumatische situaties ontstane kwetsbaarheid. Gebruik van middelen als gevolg van deze problemen kan leiden tot verslaving, crimineel gedrag en prostitutie. Deze problemen belasten de familie en de maatschappij, waardoor dit ten koste gaat van familiebanden en leidt tot hoge kosten voor de maatschappij.

Het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt zijn de belangrijkste kernwaarden binnen het behandelprogramma. Ook is de behandeling en begeleiding van het familiesysteem een belangrijk onderdeel van het programma. Het uiteindelijke doel is om cliënten op alle leefgebieden weer volledig te laten participeren in de maatschappij zonder afhankelijkheid van verslavende middelen.