Stichting De Stam

De Stichting de Stam (hierna: De Stam) maakt het mogelijk voor langdurig, voornamelijk aan drugs, verslaafden om in een drugsvrije woongemeenschap van hun verslaving af te komen en weer een plaats te vinden in de maatschappij.

De woonlocatie is een drugsvrije en veilige woonomgeving waar bewoners in groepsverband ongeveer één jaar verblijven. Het begeleidingsaanbod van De Stam bestaat uit een intensief programma op de woonlocatie gedurende deze periode.

Bewoners die dit programma afronden verhuizen naar een doorstroomwoning van De Stam waar zij met maximaal drie bewoners in één woning een nazorgtraject van ongeveer één jaar volgen.

Het totale programma is ingedeeld in 5 fasen:

    • Oriëntatie en welkom (0 tot 4 weken)
    • Dagprogramma met intensieve gedragsherkenning (4 t/m 19 weken)
    • Dagprogramma met positieve persoonsontwikkeling d.m.v. het verkrijgen van nieuwe inzichten en vaardigheden (20 t/m 32 weken)
    • Afbouwen dagprogramma en activeren toekomstplannen (33 t/m 47 weken)
    • Uitstroom naar doorstroom woning De Stam met nazorg bij het geheel zelfstandig functioneren (48 t/m 52 weken)

Tijdens het programma wordt de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid. Je leert jezelf te helpen met de hulp van anderen.

Het programma is gericht op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. De begeleiding bestaat uit professionele medewerkers en ervaringsdeskundigen.

Certificatie
Wij zijn door het audit en expertisecentrum DEKRA ISO 9001:2015 gecertificeerd (Certificaat 2019 PDF). Dit houdt in dat wij de zaken goed op orde hebben. Na een uitgebreide controle van managementsystemen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en informatiebeveiliging hebben wij het certificaat ontvangen en zijn wij toekomstbestendig.