Achtergrond

Voorgeschiedenis

Bezuinigingen in de behandeling van verslaafden hebben ertoe geleid, dat langdurige opnamen, zoals drugvrije therapeutische gemeenschappen, werden gesloten of in opnameduur zodanig ingekort, dat er onvoldoende tijd is om langdurig verslaafden een reële kans te bieden tot het succesvol terugkeren in de maatschappij. Te korte opnamen gevolgd door beperkte ambulante spreekuurcontacten leidt bij langdurig verslaafden veelvuldig tot een snelle terugval met een voortzetting van overlast, vaak noodzakelijke heropnamen, jarenlange zorgkosten, kosten voor maatschappelijke opvang en het sociale en justitiële apparaat en tot belasting voor de familieleden.

Het bestuur van de Vereniging van Vrienden van Drugvrije Programma’s (sinds 2015 overgegaan in Stichting Vrienden van De Stam) een vereniging van ex-cliënten en hun ouders, (ex-) medewerkers van drugsvrije zorginstellingen en andere belangstellenden, zag het beperken van de behandelmogelijkheden voor langdurig verslaafden als een zorgelijke ontwikkeling. Besloten werd om een Stichting De Stam op te richten om in deze lacune in de behandelmogelijkheden te kunnen voorzien door een intensieve behandeling mogelijk te maken voor deze doelgroep. In 2014 is de afdeling De Stam Woonbegeleiding, een drugsvrije woongemeenschap, hieruit voortgekomen. Per 2020 wordt het aanbod voor cliënten verder uitgebreid met de afdeling De Stam verslavingszorg.

Innovatie

De Stam biedt een unieke zorgvoorziening met de combinatie van ambulante behandeling (Polikliniek), een intensieve dagbehandeling (Dagbehandel Unit), naast de bestaande afdeling De Stam Woonbegeleiding. Onze organisatie heeft een innovatieve aanpak. Het is een drugsvrije behandelmethode met zijn grondlegging in de methodiek van een gestructureerde drugsvrije therapeutische gemeenschap.

De woonlocatie van de Dagbehandel Unit en de afdeling De Stam Woonbegeleiding hanteert een vernieuwende formule, waarbij deze zich midden in het stadscentrum van Den Haag bevindt, met alle invloeden van de maatschappij erom heen. Voorheen werd drugsvrije behandeling gestart in een voorziening waarbij bewoners geheel buiten de maatschappij klinisch werden behandeld. In de woonlocaties van De Stam heeft iedere bewoner een eigen kamer.

Deze vernieuwende formule maakt het mogelijk om bewoners, in de beginfase beperkt, blijvend te laten functioneren in de maatschappij met positieve ontwikkeling van het eigen vermogen.