Woonbegeleiding

Na de Dagbehandel Unit kunnen cliënten doorstromen naar de vestiging De Stam Woonbegeleiding (WMO gefinancierd), een vorm van beschermd wonen met intensieve woonbegeleiding van ongeveer twee jaar, inclusief de nazorg in doorstroomwoningen.

Wonen

De woongemeenschap is gebaseerd op de filosofie van de therapeutische gemeenschapen. De bewoners leren verantwoordelijk te zijn voor hun gedrag , om hulp te vragen en anderen te helpen. In het groepswonen leren zij vaardigheden ontwikkelen. In een drugsvrije omgeving krijgen de cliënten in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken op de woonlocatie. Onderdeel van het behandelprogramma is dat de cliënten de sociale vaardigheden ontwikkelen verantwoordelijk te zijn voor de huishoudelijke taken, het bereiden van de maaltijden en het schoonhouden van het pand. De maaltijden zijn gezamenlijk. Medewerkers zijn in de avond/nacht en weekenden op afroep bereikbaar. Het programma is gericht op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. De begeleiding bestaat uit professionele medewerkers en (vrijwillige) ervaringsdeskundigen.

Dagbesteding

Er zijn vele vormen van dagbesteding: van sport, het bereiden van maaltijden en creatief bezig zijn, tot het leren van specifieke vaardigheden in leerwerkprojecten.

Leerwerktraject

Het leerwerktraject is onderdeel van het zorgprogramma van De Stam Woonbegeleiding.

Een zinvolle dagbesteding draagt bij tot verdere maatschappelijke participatie. Belangrijk is dat de bewoner verantwoordelijkheid leert te nemen. De dagbesteding kan bestaan uit het volgen van een opleiding, een stage, het doen van vrijwilligerswerk en indien mogelijk het hebben van een betaalde baan.

Afdelingen van het leerwerktraject zijn: keuken en huishouding, winkel & administratie, techniek & onderhoud, fietsenreparatie en creatief.

De leerwerkprojecten zijn mede mogelijk gemaakt door het verkrijgen van gelden uit fondsen die onze doelstelling ondersteunen. Binnen deze trajecten kunnen cliënten van De Stam Woonbegeleiding (nieuwe) vaardigheden ontwikkelen, certificaten behalen en daardoor hun kansen vergroten op de arbeidsmarkt.

Maatschappelijk werk

Cliënten van De Stam Woonbegeleiding worden begeleid en ondersteunt door de Maatschappelijk werker met hun financiën. Samen wordt er gekeken naar schuldenproblematiek en krijgen zij de verantwoording over hun eigen kasboek en administratie.

De Stam Woonbegeleiding maakt het mogelijk voor langdurig, voornamelijk aan drugs, verslaafden om in een drugsvrije woongemeenschap van hun verslaving af te komen en weer een plaats te vinden in de maatschappij.

De woonlocatie is een drugsvrije en veilige woonomgeving waar bewoners in groepsverband verblijven. Het begeleidingsaanbod van De Stam Woonbegeleiding bestaat uit een intensief programma op de woonlocatie gedurende de periode van ongeveer twee jaar.

Het programma is gericht op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. De begeleiding bestaat uit professionele medewerkers en (vrijwillige) ervaringsdeskundigen.

Lees het meer over het Zorgprogramma.