Doelgroep

Stichting De Stam richt zich op de doelgroep van langdurig verslaafden, die met kort klinische opnamen en ambulante nazorg niet of onvoldoende abstinent kunnen blijven. Bij deze doelgroep is er sprake van een voorgeschiedenis van herhaaldelijke terugval in verslavingsgedrag en afhankelijkheid van middelengebruik.

Acute psychiatrie, verslavingscrisis en stoornissen die een hoge specialisatiegraad vragen – bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, niet stabiele bipolaire stoornis, ernstige somatiek en manifeste psychotische stoornissen – kan De Stam niet behandelen en zijn dus een contra-indicatie.