Geschillenregeling

Bij Stichting De Stam doen wij ons uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht je om welke reden dan ook ergens niet tevreden over zijn, dan kunt je een beroep doen op onze klachtenprocedure. Op het moment dat een gesprek met de betrokken partijen niet tot een oplossing heeft geleid of wanneer een gesprek gezien de omstandigheden niet langer mogelijk is, kunt u ervoor kiezen om van je klacht een geschil te maken en deze in te dienen bij de externe geschillencommissie zorg waar Stichting De Stam bij is aangesloten.

Geschillenregeling (pdf).