Professioneel statuut

Het Professioneel Statuut (pdf) is vormgegeven conform de eisen die voortvloeien uit het landelijke Model Kwaliteitsstatuut GGZ, welke geldt vanaf 1 januari 2020. Dit professioneel statuut regelt de behandelorganisatie van De Stam Verslavingszorg. De Stam Woonbegeleiding valt hier niet onder.