Programma

De intake

Een maatschappelijk werker verzorgt de intake gesprekken en het contact met familieleden. Indien nodig worden bewoners individueel begeleid en doorverwezen naar bijvoorbeeld een externe GZ-psycholoog of psychiater. Stichting De Stam werkt samen met een huisartsenpraktijk waar alle bewoners worden ingeschreven.

Tijdens het verblijf besteden wij aandacht aan scholing, werk en aan werkervaring via stageplaatsen. Er wordt samengewerkt met (ambulante) organisaties zoals Mulder zorgt voor jou, Brijder Verslavingszorg, Castle Craig, Straatconsulaat, Exodus, Leger des Heils, GGZ Centraal, GGZ Interventie, GGZ Momentum, De Binnenvest, Jellinek, Solutions, Yes We Can Clinics, Spoor 6, Geduld Interventies voor de begeleiding van ex-verslaafden en ex-gedetineerden.

De woongemeenschap

De woongemeenschap is gebaseerd op de zelfhulp filosofie van een drugsvrije therapeutische gemeenschap. Dit stond model voor de Emiliehoeve en Triple-Ex. De bewoners doorlopen fasen waarin zij geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen. Bewoners die langer in huis zijn vormen een rolmodel voor de nieuwkomers. Er zijn duidelijke huisregels: geen drugs, geen alcohol, geen geweld of dreigen met geweld. Overtreding van deze regels kan leiden tot beëindiging van het verblijf.

Huisregels De Stam (PDF)

Ook is seksueel acting-out van bewoners onderling niet toegestaan. In de eerste fase wordt ook het gebruik van moderne telecommunicatiemiddelen (smartphone, tablet, laptop etc.) beperkt. Noodzakelijke communicatie met de buitenwereld is uiteraard toegestaan.

Eigen verantwoordelijkheid

In een drugsvrije omgeving krijgen de bewoners tijdens hun verblijf in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. De woongemeenschap is hun eigen huis. De bewoners zorgen voor bereiding van de maaltijden, boodschappen doen voor de groep, schoonhouden van de kamers en het organiseren van groepsbijeenkomsten. Gedurende de week is er gelegenheid tot sport, het deelnemen aan leer-werk projecten en andere activiteiten gericht op re-integratie in de maatschappij. Deze activiteiten hebben het doel het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen te versterken, wat noodzakelijk is om clean te blijven.

Overdag bestaat de begeleiding uit professionele groepswerkers, waaronder ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen zijn onder andere als vrijwilliger beschikbaar. In de avonden, nachten en weekenden zijn medewerkers op afroep bereikbaar.

Indicaties voor plaatsing in de woongemeenschap zijn alle vormen van langdurige verslaving aan drugs, alcohol, gokken, niet voorgeschreven medicijngebruik en internet. Deze verslavingen kunnen in combinatie voorkomen. De bewoners moeten bij plaatsing in de woonlocatie gestopt zijn met de verslavende middelen. Bij gebruik van heroïne en methadon en bij een ernstige alcohol en medicijnverslaving zal een klinische opname voor ontwenning vooraf nodig zijn.

Contra-indicaties voor opname vormen:

  • psychoseszoals, bv. een schizofrene stoornis, tenzij deze direct een gevolg zijn van het druggebruik
  • forensische zorgtitel (niet toegestaan i.v.m. WMO-PGB financiering beschermd wonen)
  • Bij alcoholverslaving:  Syndroom van Korsakov
  • Verstandelijke beperking (IQ lager dan 80).

Weekprogramma De Stam