Cliëntenraad

Cliënten die in behandeling zijn (of zijn geweest bij Stichting De Stam) kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die men binnen Stichting De Stam ontvangt. Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en wordt uitgeoefend door de Cliëntenraad. Een Cliëntenraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers. Binnen deze raad kunnen de leden meepraten over voor cliënten belangrijke zaken.