Bestuur

Het bestuursmodel van de non-profit stichting:

Raad van Toezicht


Dr. Martien Kooyman –  voorzitter
T 06 19 22 29 36
E m.kooyman@destam.org


Drs. Bert Kleipool – vicevoorzitter
T 06 10 28 45 06
E b.kleipool@destam.org


Elly Burgering – lid
T 06 43 83 35 90
E e.burgering@destam.org


Drs. Pim van den Dam – lid
T 06 53 35 16 13
E p.vandendam@destam.org


Drs. Hendrik Vrolijk – Lid
T 06 21 24 59 88
E h.vrolijk@destam.org


Bestuurder/directeur


Paul Greijmans – Directeur en penningmeester
T 06 24 13 26 88
E p.greijmans@destam.org