Aanmelden & intake

Een aanmelding kun je zelf of samen met je verwijzer doen. Download onderstaand aanmeldformulier, vul deze zo volledig mogelijk in voorzien van datum en handtekening en mail deze naar intakes@destam.org.

Algemene Informatie & Aanmelding (PDF)

Aanmeldformulier (PDF)

Na ontvangst en beoordeling van de intakeformulieren nemen wij binnen 2 werkdagen telefonisch contact met je op. Als blijkt dat je in aanmerking komt voor plaatsing, dan plannen wij een intakegesprek met je in.

Stichting De Stam is een beschermde woonvoorziening waarvoor een positief advies beschermd wonen benodigd is zodat je in aanmerking kunt komen voor een WMO financiering beschermd wonen van de Gemeente Den Haag. Onze medewerkers zullen je begeleiden bij deze procedure die ongeveer 2 maanden duurt.

Kosten
Bij een positieve beschikking zal de gemeente een persoonsgebonden budget (PGB) beschikbaar stellen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de kosten van jouw verblijf in onze woonlocatie zullen dekken. Vervolgens gaan wij als instelling met jou een zorgovereenkomst aan (Zorgovereenkomst (PDF)). De begeleidingsovereenkomst wordt aangegaan voor een jaar met een minimale periode van 3 maanden. Je gaat hierdoor een inspanningsverplichting aan met Stichting De Stam waarbij de opzegtermijn van de zorgovereenkomst is vastgesteld op 2 maanden en als overige afspraak zal worden opgenomen in punt 10 van de zorgovereenkomst. Bij een verblijf korter dan 3 maanden, tegen advies in van De Stam, zal er een bedrag van € 250,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Voor de overige kosten van jouw verblijf (huur en bijdrage voedsel pot bewoners) verwijzen wij je naar de begeleidingsovereenkomst die onderdeel is van het totaalpakket intakeformulieren.

Contra -indicaties
Indicaties voor plaatsing in de woongemeenschap zijn alle vormen van langdurige verslaving aan drugs, alcohol, gokken, niet voorgeschreven medicijngebruik en internet. Deze verslavingen kunnen in combinatie voorkomen. De bewoners moeten bij plaatsing in de woonlocatie gestopt zijn met de verslavende middelen. Bij gebruik van heroïne en methadon en bij een ernstige alcohol en medicijnverslaving zal een klinische opname voor ontwenning vooraf nodig zijn.

Contra-indicaties voor opname vormen:

  • psychoses zoals, bv. een schizofrene stoornis, tenzij deze direct een gevolg zijn van het druggebruik
  • forensische zorgtitel (niet toegestaan i.v.m. WMO-PGB financiering beschermd wonen)
  • Bij alcoholverslaving:  Syndroom van Korsakov
  • Verstandelijke beperking (IQ lager dan 80).